Barion Pixel

Felnőtt képzési szerződés

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. Felnőttképző adatai:
  Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2020/001246 – Bejelentett Felnőttképzés
  A képzések formája: Csoportos oktatás személyes formában
 2. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: 
  Hobbi szintű Tanúsítvány
  1 alkalmas kurzusok. Tanúsítvány (ezen kurzusok esetében Tanúsítvány csak külön igénylés esetében kerül kiállításra a FAR rendszeren keresztül.)
 3. A Magániskolai Tanúsítvány megszerzésének feltételei a Résztvevő számára:

3.1. A kurzus 70%-án való részvétel, a megengedett maximális hiányzásnál nem nagyobb mértékű hiányzás. Megengedett hiányzás mértéke: a kurzus 30 %-a

Az oktató minden kurzuson a jelenléti ívben rögzíti a Résztvevő jelenlétét. A Résztvevő a kurzuson való részvétel igazolására a kurzus teljes hosszán való részvétel esetén jogosult.

Amennyiben a Képzésben Résztvevő hiányzása a fenti mértéket meghaladja, akkor a Résztvevő jogosult a kurzuson való további részvételre, de a képzésről Tanúsítvány nem kerül kiállításra. Ezzel kapcsolatban nincs helye fellebbezésnek, egyéb jogorvoslatnak, a Felnőttképző kizárja az esetleges károk megtérítését a Képzésben Résztvevő számára.

3.2. A kurzus pótlására nincs lehetőség, mert limitált képzés indul limitált férőhellyel..

 1. A képzési díj megtérítésének meghatározása és feltételei:

4.1. A képzési díj fizetésének formája: Banki átutalás

4.2. A képzési díj tartalmazza a kurzus díját, a feladatok értékelésének díját, az oktatási segédanyagok díját. A képzési díj a képzés eszközszükségletét is tartalmazza.

4.3. A képzésre való jelentkezés a képzés díjának ( teljes összegének) rendezésével válik véglegessé.

4.4. A képzés megkezdése előtt, annak visszamondása esetén, amennyiben az a képzés kezdete előtt 20 nappal történik, a befizetett tandíj 10.000.- regisztrációs díj levonása után visszajár a Résztvevő számára. Amennyiben a képzés visszamondása a képzés kezdete előtt rövidebb mint 20 nappal történik, a befizetett tandíj nem jár vissza a Résztvevő számára. A képzés megkezdése után a képzés elhagyása esetén a Résztvevő számára a tandíjat a Felnőttképző nem téríti vissza.

4.5. Vis maiornak tekinthető, amennyiben a Résztvevő a képzés megkezdése után súlyos betegség miatt kényszerül hiányozni, melyet igazol az Felnőttképző felé.

4.6. Amennyiben a képzés a Felnőttképző hibájából ellehetetlenül, a képzés hátralévő részével arányos tandíjat a Résztvevő számára 20 munkanapon belül maradéktalanul megtéríti banki átutalás formájában.

 1. A Képzésben Résztvevő vállalja, hogy: 

5.1. a képzésben a tanmenetben és ezen szerződésben meghatározottak szerint részt vesz. A kurzus minimum 70%-án részt vesz.

5.2. a képzés során nyújtott teljesítményének képzési programban meghatározottak szerinti ellenőrzésében együtt működik.

5.3. nem tanúsít olyan magatartást, amely a képzés többi Résztvevőjét, oktatóit, illetve a Felnőttképző jogait vagy jogos érdekeit sértené vagy károsítaná (A Résztvevő az okozott károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel.).

5.4. személyes adatai valóságnak megfelelnek. A képzés ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat a változástól számított 3 napon belül a Felnőttképzőnek bejelenti, és a Felnőttképző kérésére a változást alátámasztó dokumentumot bemutatja.

5.5. a képzési díj elszámolásához a Felnőttképzővel együttműködik, a Tanúsítvány átvételét aláírásával igazolja személyes átvétel esetén,

5.6. a Felnőttképző a tűz-, munka- és környezetvédelmi előírásait betartja.

5.7. az otthoni feladatokat legjobb tudása szerint teljesíti

5.8. a tanórákról hang-, kép- vagy videó felvételt nem készít.

5.9. a Felnőttképző tanmenetét és a képzésen megkapott segédanyagokat harmadik félnek nem teszi elérhetővé, ellenkező esetben szellemi tulajdon megsértése miatt perelhetővé válik a képzőhellyel szemben és nem látogathatja tovább a kurzusokat

5.10. a képzés minőségét mérő kérdőíveket kitölti a Felnőttképző által meghatározott időpontig.

5.11. a képzés alatt született munkái marketing célú felhasználását engedélyezi a Felnőttképző online és offline megjelenési platformjain a Résztvevő nevének és online elérhetőségeinek feltüntetésének kikötésével, kivéve a rövid szöveget engedő képes hirdetések esetén.

 1. A Felnőttképző vállalja, hogy:

6.1. A jelen Felnőttképzési szerződésben foglaltaknak megfelelően megszervezi és megvalósítja a képzést, gondoskodik a képzés rendjének betartásáról. Az oktatáshoz szükséges helyet és megfelelő munkakörülményeket biztosít. A képzések a meghirdetett oktatási formában kerülnek megrendezésre (személyes vagy online oktatás), karantén helyzet vagy vírusveszély esetén az élő oktatási formájú képzések online formában zajlanak az eredeti óra időpontjában.

6.2. A képzéshez szükséges információkat és tanrendet e-mailben eljuttatja a Résztvevőkhöz legkésőbb a felhasználást megelőző 2 napig.

6.3. az oktató az előre kiadott tantervtől és óraszámtól nem tér el. Az órák időpontjának módosításának jogát fenntartja az oktatók esetleges betegsége esetén, a pótóra időpontját emailben egyezteti a résztvevőkkel. A képzésben Résztvevő megjelenését  jelenléti ív vezetésével dokumentálja.

6.4. a tanórák azon részeiről, melyeken a résztvevők szerepelnek, kizárólag a Résztvevő engedélyével készít videofelvételt.

6.5. a hatályos Felnőttképzési törvényben meghatározott adminisztratív kötelezettségeket és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíti a hatályban lévő felnőttképzést szabályozó törvények és rendeletek értelmében.

6.6. a képzés elvégzésének feltételeinek sikeres teljesítését követően Tanúsítványt állít ki, melyet 15 munkanapon belül átad/eljuttat a Résztvevő számára.

6.7. tájékoztatást ad a Képzésben részt vevő számára a panaszkezelési és jogorvoslati lehetőségekről.

 1. A képzés alatt született munkák tulajdonjoga és felhasználása:

7.1. A képzés alatt született munkák szerzői és tulajdonjoga teljes körűen a Résztvevőé. A képzésen született munkák a képzésben Résztvevő által történő árusítása esetén a képzőhely nem tart igényt semmilyen anyagi kompenzációra, így a Résztvevő szabadon értékesítheti azokat.

7.2. A képzés alatt született munkák marketing célú felhasználását a Résztvevő határozatlan időre engedélyezi a Felnőttképző online és offline megjelenési platformjain a Résztvevő nevének és online elérhetőségeinek feltüntetésének kikötésével, kivéve a rövid szöveget engedő képes hirdetések esetén. A Résztvevő vállalja, hogy a képzés témájához köthető online felületeinek elérhetőségét a Felnőttképző számára rendelkezésre bocsátja.

 1. A Képzésben részt vevő tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott személyes adatait, illetve jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt a Felnőttképző az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak és az Fktv. 21. §-ának megfelelően kezelheti, azt a jogszabályokban meghatározott szervezeknek, és monitorozásában részt vevő, külső ellenőrzési szervek részére átadhatja. A Felnőttképző a résztvevők személyes adatait kizárólag ügyintézéskor használja, külső fél számára nem adja tovább, kivéve a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerbe és OSAP rendszerbe történő törvény által előírt bejelentése. A képzőhely vállalja, hogy a résztvevők személyes adataival az Adatvédelmi Nyilatkozatnak megfelelően jár el.
 2. A szerződő felek elfogadják, hogy a szerződés megkötésének és a szerződő felek közötti hivatalos kommunikáció formája az e-mail-es kommunikáció, az egyértelmű online kommunikációs forma hivatalos értékű.