Barion Pixel

Az adatkezelési tájékoztató célja

Egyéni vállalkozóként célom az ügyfelekkel, üzleti partnereimmel a bizalmi viszony kiépítése, mely a hosszútávú együttműködés egyik alappillére. A velem üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek adatkezelésének átláthatóvá tétele, a hatályos jogszabályoknak való megfelelés, valamint azok magamra nézve kötelezőnek elismerése, a köztünk lévő bizalomépítés oszlopköve. Kisvállalkozóként vallom, hogy törekednem kell ezen a téren is a teljességre ugyanúgy, akárcsak szolgáltatásaimmal.

Érintettek alatt főként szolgáltatásaim iránt érdeklődőket, workshopokon résztvevőket, azaz ügyfeleimet, partnereimet, illetve mindazokat értem, akikről valamilyen módon vállalkozásommal kapcsolatosan adatot tárolok.

Jelen adatkezelési tájékoztató a kalligrafmegoldasok.hu domain nevű honlapomon, közösségi oldalaimon (Facebook, Instagram, Pinterest), valamint személyes kapcsolatok, tanfolyamokon, workshopokon kapott és kezelt adatok kezeléséről szóló tájékoztatást tartalmazza.

A tájékoztató jobbá tételi szándékkal történő módosításának a jogot fenntartom.

Az alábbiakban ismertetem vállalkozásom adatkezelési gyakorlatát.

II. Az adatkezelő

Neve: Vargáné Nagy Anna egyéni vállalkozó

Székhelye / levelezési címe: 2072 Zsámbék Terv  utca 67.

Telefon: +36 30 331 22 33

E-mail cím: kalligrafmegoldasokkukacgmail.com

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 12159481

Adószám:64894236-1-33

III. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Nem folytatok olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő alkalmazását.

IV. Az adatkezelés céljai, jogalapjai

Személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. Ilyen célok: a kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása, hírlevelek küldése, a legalkalmasabb kalligráfiai eljárást kiválasztását elősegítő teszt kiértékelésének kiküldése, ingyenes gyakorláshoz szükséges anyagok megküldése.

A személyes adatokat az eredeti céljuktól eltérő célra nem használom fel, és harmadik félnek csak jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén adom át – például számlák átadása könyvelő részére.

A 2018. május 25. napjától hatályos, az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (továbbiakban: GDPR) a személyes adatok kezelésére hat darab jogalapot nevez meg:

 • hozzájárulás;
 • szerződéskötés;
 • jogi kötelezettség teljesítése;
 • érintett létfontosságú érdekének védelme;
 • közérdek vagy közhatalom gyakorlása;
 • jogos érdek érvényesítése.

A fenti jogalapok közül – tekintettel vállalkozásom profiljára – az első három jogalap alapján kezelem az adatokat, azaz

 • a hírlevél küldése; a honlapon és különböző, közösségi oldalakon történő kapcsolatfelvétel, referenciafotók, vélemény közzététele, ingyenes gyakorlólap, tudásanyag igénylése, illetve megrendelések felvétele csak az adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján lehetséges, mely hozzájárulás egy vagy több konkrét célra történő felhasználáshoz adhat felhatalmazást (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja).;
 • e-mail útján történő megkeresés esetében a hozzájárulást maga a megkeresés ténye, illetve az adatok önkéntes megadása képezi;
 • amennyiben megrendelésre, azaz tanfolyamon vagy workshopon való részvételre és teljesítésre kerül sor, az adatkezelés jogalapja hozzájárulásról szerződéskötésre módosul, erről a kapcsolatfelvétel során tájékoztatom ügyfeleimet;
 • A számlázással kapcsolatos adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 78. § (3) bek. (bizonylatok megőrzési határideje) és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) (számla kötelező elemei).

Itt hívom fel a kedves látogatóim és ügyfeleim figyelmét arra, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

IV.1. Hozzájárulás alapján kezelt adatok köre, gyűjtésének módja, tárolási ideje és helye

IV.1.1. Adatgyűjtés honlapom Kapcsolat oldalán

Honlapomon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása. Az űrlapon nevet és e-mail címet kérek személyes adatként megadni. Ezeket az adatokat hozzájárulás  alapján kezelem a hozzájárulás visszavonásáig.

IV.1.2. Adatgyűjtés a honlapon található teszt eredményeinek megküldése céljából

Weboldalba beillesztett teszt arra szolgál, hogy látogatóim részére a számukra leginkább megfelelő tanfolyam- vagy workshop-megoldást tudjam felajánlani. A teszt kitöltése semmilyen kötelezettséggel nem jár. Az adatkezelés célja, hogy a tesztet kitöltők részére annak eredményét megküldjem. Az így megkapott személyes adatokat a küldést követen nem tárolom, és nem használom fel semmilyen módon. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is hozzájárulás.  Amennyiben a tesztet kitöltő nem járul hozzá az adatkezeléshez, sajnos nem áll módomban annak eredményét megküldeni részére.

IV.1.3. Ingyenes gyakorlólapok igénylése

Honlapomon ingyenes gyakorlóoldalak megküldését lehet igényelni a név, illetve az e-mail cím megadásával. Az adatkezelés célja az ingyenes gyakorlólapok megküldése. A jogalap: hozzájárulás . Az adatok tárolásának ideje a hozzájárulás visszavonása.

Amennyiben a hírlevél/eDm-re történő feliratkozást is megjelöli a lapon, abban az esetben kap értesítést szolgáltatásaimról, újdonságaimról, blogbejegyezéseimről.

IV.1.4. Hozzászólások a blogomhoz

Ahhoz, hogy valaki a honlapomon lévő bloghoz hozzászóljon, a nevét kell megadnia. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Spam ellenőrzés céljából a kommenteket a Google reCaptcha szolgáltatása szűri. A hozzászólásokat azok kérésre történő törléséig kezelem.

IV.1.5. Hírlevél/eDM

Hírlevélre feliratkozás esetén ingyenesen megküldöm az érintettek részére ………………….. , ezen kívül az újdonságaimról, akciókról, tanfolyamokról, workshopokról kap a feliratkozó információt. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a hozzájárulás. Mivel a hírlevelekben feltüntetem vállalkozásom nevét, elérhetőségét, a 2008. évi XLVIII. törvény 6. § alapján reklámnak minősülnek. A hírlevélre név és email cím megadásával lehet feliratkozni az adatvédelmi tájékoztató megismerését követően. Az adatokat a hírlevélről történő leiratkozásig kezelem.

IV.1.6. Személyes kapcsolatfelvétel

IV.1.6.1. Tekintettel arra, hogy különböző előadásokra, bemutatókra is járok, ahol lehetőség van engem és szolgáltatásomat személyesen is megismerni, helyben, illetve névjegyem alapján telefonon és e-mail útján is megkeresnek ügyfeleim. A helyben, kifejezett, szóbeli hozzájárulást követően kapott e-mail címre a szóban előadott érdeklődő kérdésekre szükséges válaszolnom. Ezen válaszokban elsődlegesen, jelzem, hogy a megkeresett személy e-mail címének kezelésére a szóbeli hozzájárulását mikor adta meg, illetve, felhívom figyelmét arra, hogy további adatainak megadását az adatkezeléshez történő hozzájárulásnak tekintem. Jelen Adatkezelési tájékoztatás linkjét az e-mailben megküldöm  az érdeklődő részére. Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, mely – tanfolyamon vagy workshopont történő részvétel estén – szerződéskötésre módosul. Ezen adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezelem.

IV.1.6.2. Szintén bemutatókon, előadások alkalmával fel szoktam ajánlani a jelenlévők részére a fent jelölt teszt kitöltését, melyen – ahhoz, hogy a kiértékelést meg tudjam küldeni – szerepel a kitöltő neve, e-mail címe. Amennyiben a lapon bejelöli, hogy kér hírlevelet, úgy azt külön pontban be tudja jelölni az érintett. A papír alapú kérdőívek mellett jelen adatvédelmi tájékoztató kinyomtatva megtalálható, melyet az érdeklődő érintettek megismernek mielőtt a kérdőíven adatokat szolgáltatnak – írásban megadva adatkezelési hozzájárulásukat. A hozzájárulást annak visszavonásáig kezelem.

IV.1.6.3. A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása során látom a hívő fél telefonszámát. Telefonszámot csak honlapon vagy a fenti módon megküldött e-mail útján történő hozzájárulás esetén mentek el. A hozzájárulást annak visszavonásáig kezelem.

IV.1.7. Nyereményjátékok

Időnként szoktam nyereményjátékot szervezni, melyben sorsolással dől el a nyertes személye. A nyereményjátékra külön, az erre az alkalomra élesített felületen lehet bejelentkezni, adatok kezeléséhez hozzájárulni a már fenti jelzett módon (adatvédelmi tájékoztatás tudomásul vétele, tevőleges hozzájárulás). A nyereményjátékban résztvevők adatait a nyereményjáték végén törlöm.

IV.1.8. Közösségi oldalak – Facebook, Instagarm, Pinterest

A közösségi oldalakon való részvétel célja a vállalkozás bemutatása, vélemény-nyilvánítás, kapcsolatfelvétel kezdeményezése. Jelen adatkezelési tájékoztatót minden közösségi oldalamra belinkelem.

Amennyiben valaki kedveli/követi oldalaimat, a név és nyilvános profil, valamint nyilvános megosztások/adatok lesznek láthatók. Ezek az adatok a kedveléssel, azaz a látogató hozzájárulásával lesznek elérhetők, és visszavonásig, azaz a kedvelés/követés visszavonásával lehet láthatatlanná tenni. Amennyiben bántó, a tevékenységemmel össze nem egyeztethető bejegyzés érkezik, fenntartom a törlés jogát, tekintettel arra, hogy én vagyok az oldalak adminisztrátora.

Adatkezelés szempontjából kiemelt adatokat erről az oldalról nem nyerek ki, az esetleges statisztikák adatkezelés szempontjából nem relevánsak tekintettel arra, hogy az onnan kinyert adatok alapján a természetes személy nem beazonosítható.

Érdeklődés és jelentkezés esetén e-mail, illetve a honlapon történő regisztráció irányába terelem érdeklődőimet.

Az oldalra ugyan belinkeltük az adatkezelési tájékoztatónkat, de nem látjuk biztosítottnak személyes adataid megfelelő kezelését. Privát üzenetet nem fogadunk az oldalon. Kérünk, ha szeretnéd felvenni velünk a kapcsolatot, hivatalos csatornáinkon keress minket, a fent már részletezett módokon. Például küldj üzenetet honlapunkon keresztül, vagy közvetlenül a levelezési címünkre, de hívhatsz is minket!

IV.1.9. Sütik („Cookies”)

IV.1.9.1. A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testreszabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az eszközöd tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhányat pedig hosszabb időre tárol a látogató számítógépe.

Amennyibe a látogató a sütikkel kapcsolatos tevékenységeket meg kívánja akadályozni, illetve a korábbi látogatások során elhelyezett adatfájlokat törölni szeretné, az alábbi oldalakon talál ehhez útbaigazítást:

Firefox-hoz
Internet Explorerben

Chrome-ban,
Edge-ben .

Egyes böngészők azt is lehetővé teszik, hogy minden alkalommal, amikor bezárod, automatikusan törlik a böngészési adatokat. Erről itt olvashatsz .

IV.1.9.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalamat, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

IV.1.9.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Weboldalamon alkalmazom a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjtök azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Oldalamat összekötöttük a több közösségi oldalammal (Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, Youtube). Ezek a közösségi oldalak helyeznek el a látogatók oldalán olyan sütiket is, melyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Ezeket az adatokat vállalkozásunk nem látja, nem kezeli. Az ilyen sütiket az érintett tudja saját gépe böngészőjében kikapcsolni.

IV. 1.10. Hozzájárulás visszavonása

A hozzájárulás bármikor visszavonható, ugyanolyan egyszerű módon, ahogy annak a megadása történt.

Hírlevél esetén a hozzájárulás visszavonható a hírlevél végén elhelyezett leiratkozás linkre kattintással.

Közösségi oldalak esetén a kedvelés visszavonható, a privát üzenet és komment törölhető.

Törlöm az adatokat manuálisan is, amennyiben a kalligrafmegoldasokkukacgmail.com e-mail címre ez irányú megkeresés érkezik.

A hozzájárulás visszavonását megelőző jogszerű adatkezelés a törlést követően is jogszerűnek számít.

A hozzájárulás útján történő tárolás idejének korlátja egyrészt a hozzájárulások fenti felsorolás szerinti visszavonása vagy leiratkozás, másrészt a részemről évente történő adatbázisom felülvizsgálata. Az adatokat jelszóval és vírusirtóval védett számítógépemen tárolom. A papíralapon kapott adatokat szintén rögzítem számítógépen, majd azt megsemmisítem.

IV.2. Szerződés és jogi kötelezettség

Oldalamon név és e-mail cím megadásával jelentkezni lehet a tanfolyamokra és worshopokra, melyek egy vagy több alkalmasak. A jelentkezés ajánlatnak minősül, melyet, amennyiben elfogadok, létrejön a szerződés. Ebben az esetben a megadott adatok kezelésének jogalapja szerződéskötés, valamint a számlák kiállítása esetében jogi kötelezettségem teljesítése. Az ehhez szükséges adatokat (név, lakcím, e-mail cím – ez utóbbi kapcsolattartás miatt) a jogi kötelezettségeknek (l. számlák megőrzési ideje) teljesítési idejéig kezelem. Amennyiben a kért adatokat az érintett nem adja át, annak hiányában számlát nem áll módomban kiállítani, így lehetetlen szerződést kötnöm az érintettel.

Jogi személyekkel történő szerződéskötés nem jellemző vállalkozásomra, amennyiben előfordul, a köztünk létrejövő szerződés tartalmaz személyes adatokat, például a kapcsolattartó neve, e-mail címe, vagy a jogi személy képviselőjének a neve. A szerződéskötés feltétele ezen adatok ismerete. Ezen esetekben az adatkezelés jogalapja  szerződéskötés.

Számlázási nevet és címet jogszabályban előírt ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év tárolok jelszóval és vírusirtóval védett számítógépemen.

IV.3. Jogos érdek megnevezése

Ezen kategóriába sorolok minden olyan közreműködő felet, aki vállalkozásomban nem érdeklődőként vagy ügyfélként van jelen, akikkel együtt dolgozom vállalkozásomban.

Elérhetőségeiket – név, telefonszám, e-mail cím, székhely, lakcím – személyes találkozások vagy online kapcsolatfelvételt követően tárolom, azokat nem továbbítom harmadik fél részére, kivéve jogi kötelezettségeim teljesítése során. Minden, az adatkezelésre vonatkozó jog megilleti partnereimet is.

Üzleti partnerek adatait (név, e-mail cím, telefonszám, székhely, lakcím) – üzleti kapcsolat fennálltáig, illetve törlési kérelemig tárolom jelszóval és vírusirtóval védett számítógépemen.

V. Biztonsági intézkedések

Vállakozási tevékenységem során kezelt adatokról megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodom. Célom, hogy az adatokhoz semmilyen módon ne lehessen jogosulatlanul hozzáférni. Számítógépemen jelszóval, valamint a Bitdefender vírusirtó programmal védem. Telefonomat pin kód és ujjlenyomatos azonosítást követően tudom használni. A közösségi oldalakra azonosítást követően, a Gmailbe kétlépcsős azonosítással léphetek be. Weboldalamon SSL titkosítást alkalmazok.

A megfelelő biztonsági intézkedések kialakítása során figyelembe vettem a tudomány és technológia jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

VI. Adatfeldolgozóim

Vállalkozásom az alább felsorolt adatfeldolgozókat vesz igénybe a feladatai elvégzése során:

Tárhelyszolgáltatás:

Név: NetMasters Europe Kft.
Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 32.
(Hozzáférés a honlap teljes tartalmához.)

Hírlevélküldés: MailerLite San Francisco, Kalifornia, Egyesült Államok
(Általuk gyűjtöm az összes hírlevélküldéssel kapcsolatos adatot)

Emailek fogadása és küldése:

Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Számlázás:
Billingó

Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozás:

Az adatfeldolgozó megnevezése:  Barion Payment Zrt.

Az adatfeldolgozó székhelye:  1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik az Online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett számlázási nevét nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Könyvelés:
Oszvári-Kenéz Dorottya
Adótanácsadó Mérlegképes könyvelő
Tel: +36 30 569 68 64

(Hozzáférés a kiállított számlákhoz.)

Facebook oldal:

Meta Platforms Ireland Ltd.

4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

Adatkezelési tájékoztató: https://www.facebook.com/about/privacy/update

(Hozzáférés a felhasználó nevéhez, kommentjéhez.)

Facebook pixel:

Meta Platforms Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

(Hozzáférés a HTTP-fejléchez [IP cím, oldal helye, átirányító, felhasználói ügynök], képpont azonosító, Facebook cookie.)

Google Analytics:

Google Inc., Mountain View, California, USA

(Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Pinterest megosztás gomb:

Pinterest-Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írország

Adatkezelési tájékoztató:: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

(Hozzáférés a látogatás adataihoz.)

VII. Érintettek adatainak továbbítása harmadik országba

Az Amerikai Egyesült Államokba történik adattovábbítás, mely országgal 2016. július 12-én megfelelőségi határozat született

(https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google

(https://policies.google.com/privacy/frameworks), a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) és a Pinterest (https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy) is betart.

VIII. Az érintetek jogai

VIII.1. Átláthatóság és az érintettek hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogszabálynak és saját üzleti hitvallásomnak megfelelően, igyekszem minden, az érintettek számára elérhető tájékoztatást átláthatóvá és érthetővé tenni az érintettek számára könnyen elérhető felületen.

A szolgáltatásaim iránt érdeklődők, ügyfeleim, partnereim, azaz az érintettek jogosultak visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adataik kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosultak hozzáférést kapni az általam róluk kezelt alábbi információkról:

 • adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve a harmadik országbeli címzetteket és a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatok tárolásának tervezett időtartama, ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • megnevezve az illetékes felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
 • amennyiben az adatokat nem az érintettől gyűjtöttem, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információt;
 • automatizált döntéshozatal tényét – például adatainak profilalkotáshoz történő felhasználását.

A fenti információkat a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül bocsátom a kérelmező rendelkezésére ingyenesen.

VIII.2. Helyesbítéshez és törléshez való jog

Az érintettek jogosultak kérni a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve kiegészítését.

Amennyiben az alábbi esetek egyike fennáll, úgy indokolatlan késedelem nélkül köteles vagyok törölni az érintettek személyes adatait:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Nem kell törölnöm a személyes adatokat, amennyiben azt a véleménynyilvánítás és tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából használom; illetve ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges. Ilyen helyzet fennállása esetén a fentiekről tájékoztatom az érintettet.

VIII.3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintettek jogosultak kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, a pontatlanság tisztázásáig
 • az adatkezelés jogellenes, és az adatok törlése helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott a jogos érdekből történő adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintettek hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A korlátozás feloldásáról az érintetteket előzetesem tájékoztatom.

VIII.4. Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés, és az adatkezelés automatizált módon történik az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésemre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

VIII.5. Tiltakozás joga

Érintettek jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

VIII.6. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Vállalkozásom profilalkotást nem végez, így ezen jog érvényesítése vállalkozásomban nem értelmezhető.

IX. Panasz esetén

Érintettek személyes adatait a legnagyobb körültekintéssel kezelem.

A fentiek ellenére felmerülő panasz vagy kérdés esetén forduljon bizalommal hozzám a kalligrafmegoldasok@gmail.com e-mail címen, igyekszem saját hatáskörben orvosolni a felmerült problémát.

Az érintetteknek természetesen jogában áll bírósághoz fordulni igényeik érvényesítése során. Az adatkezelési elvek és eljárások megsértésével kapcsolatos jogviták a törvényszék hatáskörébe tartoznak, illetékesség szempontjából az érintett lakóhelye szerinti törvényszéken indítható meg a peres eljárás.

Az adatkezelésemmel kapcsolatos peres eljárás megindítása előtt – vagy közben – bármikor nyitott vagyok közvetítői eljárásban részt venni.

Továbbá, bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel az érintett felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://www.naih.hu).

X. Automatizált döntéshozatal

Vállalkozásomban nem működik automatizált döntéshozatal.

XI. Releváns jogszabályok felsorolása

 • Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet);
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • évi LXXVI. törvény a szerzői jogról;
 • 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény